Organizații Speciale

CLUBURILE STUDENȚEȘTI LIBERALE (CSL)

PREȘEDINTE: CASIAN VLASCU

Din membrii Partidului Național Liberal, în centrele universitare se înfiinţează Cluburile Studenţeşti Liberale (CSL), în coordonarea BPJ.

Conducerile executive ale PNL au obligaţia de a contribui la pregătirea şi promovarea tinerilor din PNL la nivelul respectiv, în funcţie de competenţa şi calităţile lor politice.

TINERETUL NAȚIONAL LIBERAL (TNL)

PREȘEDINTE: MARA MAREȘ

Tineretul Național Liberal (TNL) cuprinde membri care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

Membrii TNL care au împlinit vârsta de 35 de ani în timpul exercitării unei funcţii într-un organism de conducere al TNL, la orice nivel, pot activa în cadrul TNL până la încheierea mandatului respectiv.

Conducerile executive ale PNL au obligaţia de a contribui la pregătirea şi promovarea tinerilor din PNL la nivelul respectiv, în funcţie de competenţa şi calităţile lor politice.

ORGANIZAȚIA FEMEILOR LIBERALE (OFL)

PREȘEDINTE: NICOLETA PAULIUC

OFL cuprinde membre care acționează pentru încurajarea și promovarea femeii în toate domeniile de activitate, precum și pentru instituționalizarea, respectarea și punerea în practică a principiului egalității de șanse în viața politică, economică și social-culturală.

Scopul OFL este dezbaterea și analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a femeii, copilului și familiei în societate, în vederea elaborării de programe și a strategiei în domeniu, precum și punerea lor în practică împreună cu structurile organizatorice ale PNL.

ORGANIZAŢIA SENIORILOR NAȚIONAL LIBERALI A PNL (OSNL)

PREȘEDINTE: VICTOR PAUL DOBRE

OSNL este constituită din membri seniori ai partidului.

Scopul OSNL este de a identifica, dezbate și analiza problematica specifică și politicile care vor trebui adoptate pentru sprijinirea seniorilor și elaborarea de propuneri și strategii în domeniu, pe care să le înainteze conducerii partidului. Organizația noastră se va implica permanent și va sprijini PNL în realizarea tuturor obiectivelor politice ale partidului nostru.

CLUBUL OAMENILOR DE AFACERI LIBERALI (COAL)

PREȘEDINTE: REMUS BORZA

COAL cuprinde membri ai partidului care activează în sfera întreprinderilor mici şi mijlocii şi în mediul de afaceri.

Scopul COAL este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a mediului de afaceri, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu.