Biroul Executiv al PNL

Nicolae-Ionel Ciucă

Președinte PNL, Senator

BEx este organismul permanent de conducere a activității partidului între două ședințe consecutive ale BPN.

Președintele PNL este garantul înfăptuirii Programului politic, al respectării și aplicării Statutului și al păstrării identității, unității și prestigiului partidului. Președintele PNL este persoana care sintetizează elementele de identificare ale partidului și, totodată, simbolizează valorile sale ideologice și politice fundamentale. În acest sens, el este liderul doctrinar și de imagine al partidului.

a) organizează și conduce întreaga activitate internă și internațională a partidului între două ședințe consecutive ale
BPN;
b) adoptă și urmărește punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a deciziilor și hotărârilor organismelor de
conducere ale partidului la nivel național;
c) definește linia politică concretă și prioritățile partidului, coordonează între ele programele politice sectoriale și le
propune spre analiză și aprobare BPN sau, după caz, CN;
d) elaborează metodele și asigură mijloacele pentru realizarea programelor politice ale partidului;
e) ratifică liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României și din Parlamentul European;
f) ratifică candidaturile pentru funcțiile eligibile din Camerele Parlamentului;
g) stabilește strategia activității parlamentare a partidului și, în acest context, adoptă programele legislative și
avizează principalele inițiative legislative ale partidului; coordonează și evaluează activitatea parlamentarilor
europeni;
h) monitorizează și analizează activitatea autorităților statului și adoptă măsurile care se impun ca reacție la
acțiunile acestora;
i) stabilește politica de urmat față de instituțiile statului;
j) supune spre aprobarea BPN principiile de bază și limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanții
partidului și supune, ulterior ratificării în prima ședință a CN, rezultatele negocierilor respective;
k) organizează relațiile cu alte partide, grupări și formațiuni politice, sindicate, precum și cu organismele și
structurile administrației locale și ale societății civile;
l) inițiază, cu aprobarea BPN sau, după caz, CN, politicile de alianțe ale partidului ori încheierea unor alianțe
electorale, inclusiv cele cu liste de candidați comune, precum și politica de coaliție parlamentară și guvernamentală;
m) conduce, îndrumă și coordonează activitatea tuturor organismelor partidului, cu excepția BPN, CN, CON, CNSR,
CA și CNRE;
n) concepe, coordonează și propune CN modul de pregătire și desfășurare a campaniilor electorale și stabilește
coordonatorii campaniilor electorale la nivel național;
o) propune BPN candidatul partidului la funcția de prim ministru;
p) stabilește mandatul prin care miniștrii duc la îndeplinire politicile PNL;
q) sancționează membrii de partid cu funcții alese sau numite în interiorul partidului sau dobândite prin susținerea
partidului, cu excepția celor aleși în CN și CON;
r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut, putând întreprinde totodată orice alte măsuri
concrete necesare îndeplinirii obligațiilor sale statutare;
s) coordonează activitatea Comisiei Naționale de Politici Publice;
t) elaborează, cu consultarea CNSR, și propune spre aprobarea BPN regulamentul privind cariera politică și Codul
Etic;
u) aprobă și revocă, la propunerea președintelui, purtătorul de cuvânt al partidului; alege trezorierul partidului.
z) stabilește calendarul desfășurării Comitetelor de Coordonare Județene.

A. Membrii cu drept de vot:
1. Președintele partidului;
2. 4 prim-vicepreședinți responsabili pentru următoarele domenii:
a. Relația cu mediul de afaceri și societatea civilă;
b. Strategii politice;
c. Politici publice;
d. Comunicare și relații internaționale.
3. secretarul general;
4. 17 vicepreședinți pentru domenii si 8 vicepresedinți pe regiunile de dezvoltare:
a. 17 vicepreședinți coordonatori ai comisiilor de specialitate pentru următoarele domenii:
1. Politică externă și afaceri europene;
2. Aparare si siguranță națională;
3. Administrație, ordine publică si siguranța cetațeanului;
4. Fonduri europene și dezvoltare regională;
5. Justiție și drepturi cetațenești;
6. buget, politici fiscale, economie, energie și mediu de afaceri;
7. sănănătate;
8. muncă, fanilie și protecție socială;
9. educație și cercetare;
10. cultură, culte, minorități;
11. agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară;
12. mediu, ape și silvicultură;
13. infrastructura de transport;
14. comunicații, societate informațională și digitalizare;
15. tineret și sport;
16. drepturile omului, protecția minorităților etnice, religioase și a grupurilor vulnerabile de orice natură;
17. pentru românii de pretutindeni.
B. 8 vicepreședinți pe regiunile de dezvoltare;
5. 16 membri, cu rang de vicepreședinți politici;
6. Foștii președinți ai partidului, membri PNL;
7. Președintele LAL PNL;
B. Membrii fără drept de vot;
a. liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul Romaniei și Parlamentul Europeam;
b. președinții la nivel național ai organizațiilor interne și președinți CNSR, CA și CNCR;
c. Primul Ministrul.

SECRETAR GENERAL ȘI PRIM-VICEPREȘEDINȚI

Lucian Nicolae Bode

Secretar General PNL, Deputat

Gheorghe Flutur

Prim-vicepreședinte Politici Publice, Președinte LAL, Președinte Consiliu Județean Suceava

Rareș Bogdan

Prim-vicepreședinte Comunicare și Relații Internaționale, Europarlamentar

Dan Motreanu

Prim-vicepreședinte Strategii Politice, Europarlamentar

VICEPREȘEDINȚI

Bogdan Ionel

Vicepreședinte NORD-VEST

Ciprian Dobre

Vicepreședinte CENTRU

Nelu Tătaru

Vicepreședinte NORD-EST, Deputat

Marcel Vela

Vicepreședinte VEST, Senator

Hubert Thuma

Vicepreședinte B-IF

Gigel Știrbu

Vicepreședinte SUD-VEST, Deputat

Silviu Coșa

Vicepreședinte SUD-EST

Ciprian Pandea

Vicepreședinte SUD, Senator

Daniel Buda

Președinte Comisia de Arbitraj, Europarlamentar

Mihai Barbu

Președinte Comisia Națională de Revizie și Cenzori

Stelian Bujduveanu

Trezorier

Adrian-Felician Cozma

Vicepreședinte Tineret și Sport, Deputat

Robert-Ionatan Sighiartău

Vicepreședinte Politică Externă și Afaceri Europene, Deputat

Florin-Claudiu Roman

Vicepreședinte Administrație, Ordine Publică și Siguranța Cetățeanului, Deputat

Gheorghe Falcă

Vicepreședinte Fonduri Europene și Dezvoltare Regională, Europarlamentar

Alin Tișe

Vicepreședinte Justiție și Drepturi Cetățenești

Virgil-Daniel Popescu

Vicepreședinte Buget, Politici Fiscale, Economie, Energie și Mediu de Afaceri, Deputat

Cristian-Silviu Bușoi

Vicepreședinte Sănătate, Europarlamentar

Daniela Cîmpean

Vicepreședinte Muncă, Familie și Protecție Socială

Sorin Mihai Câmpeanu

Vicepreședinte Educație și Cercetare, Senator

Iulian-Alexandru Muraru

Vicepreședinte Culte, Cultură și Minorități, Deputat

George-Cătălin Stângă

Vicepreședinte Agricultură, Dezvoltare Rurală și Industrie Alimentară, Deputat

Mircea Fechet

Vicepreședinte Mediu, Ape și Silvicultură, Deputat

Alina-Ștefania Gorghiu

Vicepreședinte Drepturile Omului, Protecția Minorităților Etnice, Religioase și a Grupurilor Vulnerabile de Orice Natură, Senator

Monica-Cristina Anisie

Vicepreședinte pentru Românii de Pretutindeni, Senator

Guran Virgil

Vicepreședinte Apărare şi Siguranță Naţională

MEMBRI

Cristian Băcanu

Membru BEx, Deputat

Florin Birta

Membru BEx, Primarul Municipiului Oradea

Cristian Buican

Membru BEx, Deputat

Ciprian Ciucu

Membru BEx, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București

Daniel Constantin

Membru BEx, Deputat

Bogdan Gheorghiu

Membru BEx, Deputat

Bogdan-Iulian Huțucă

Membru BEx, Deputat

Eugen Pârvulescu

Membru BEx, Senator

Dragoș Soare

Membru BEx, Primarul Municipiului Slobozia

Vetuța Stănescu

Membru BEx, Deputat

Ștefan Stoica

Membru BEx, Deputat

Costel Șoptică

Membru BEx, Deputat

Eugen Țapu-Nazare

Membru BEx, Senator

Liviu Voiculescu

Membru BEx, Senator

George-Cristian Tuță

Membru BEx, Deputat