Biroul Executiv

Ludovic Orban

Președinte

Biroul Executiv al PNL

BEx este organismul permanent de conducere a activității partidului între două ședințe consecutive ale BPN.

Președintele PNL este garantul înfăptuirii Programului politic, al respectării și aplicării Statutului și al păstrării identității, unității și prestigiului partidului. Președintele PNL este persoana care sintetizează elementele de identificare ale partidului și, totodată, simbolizează valorile sale ideologice și politice fundamentale. În acest sens, el este liderul doctrinar și de imagine al partidului.

Atribuțiile Biroului Executiv

a) organizează și conduce întreaga activitate internă și internațională a partidului între două ședințe consecutive ale
BPN;
b) adoptă și urmărește punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a deciziilor și hotărârilor organismelor de
conducere ale partidului la nivel național;
c) definește linia politică concretă și prioritățile partidului, coordonează între ele programele politice sectoriale și le
propune spre analiză și aprobare BPN sau, după caz, CN;
d) elaborează metodele și asigură mijloacele pentru realizarea programelor politice ale partidului;
e) ratifică liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României și din Parlamentul European;
f) ratifică candidaturile pentru funcțiile eligibile din Camerele Parlamentului;
g) stabilește strategia activității parlamentare a partidului și, în acest context, adoptă programele legislative și
avizează principalele inițiative legislative ale partidului; coordonează și evaluează activitatea parlamentarilor
europeni;
h) monitorizează și analizează activitatea autorităților statului și adoptă măsurile care se impun ca reacție la
acțiunile acestora;
i) stabilește politica de urmat față de instituțiile statului;
j) supune spre aprobarea BPN principiile de bază și limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanții
partidului și supune, ulterior ratificării în prima ședință a CN, rezultatele negocierilor respective;
k) organizează relațiile cu alte partide, grupări și formațiuni politice, sindicate, precum și cu organismele și
structurile administrației locale și ale societății civile;
l) inițiază, cu aprobarea BPN sau, după caz, CN, politicile de alianțe ale partidului ori încheierea unor alianțe
electorale, inclusiv cele cu liste de candidați comune, precum și politica de coaliție parlamentară și guvernamentală;
m) conduce, îndrumă și coordonează activitatea tuturor organismelor partidului, cu excepția BPN, CN, CON, CNSR,
CA și CNRE;
n) concepe, coordonează și propune CN modul de pregătire și desfășurare a campaniilor electorale și stabilește
coordonatorii campaniilor electorale la nivel național;
o) propune BPN candidatul partidului la funcția de prim ministru;
p) stabilește mandatul prin care miniștrii duc la îndeplinire politicile PNL;
q) sancționează membrii de partid cu funcții alese sau numite în interiorul partidului sau dobândite prin susținerea
partidului, cu excepția celor aleși în CN și CON;
r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut, putând întreprinde totodată orice alte măsuri
concrete necesare îndeplinirii obligațiilor sale statutare;
s) coordonează activitatea Comisiei Naționale de Politici Publice;
t) elaborează, cu consultarea CNSR, și propune spre aprobarea BPN regulamentul privind cariera politică și Codul
Etic;
u) aprobă și revocă, la propunerea presedintelui, purtătorul de cuvânt al partidului; alege trezorierul partidului.
z) stabilește calendarul desfășurării Comitetelor de Coordonare Județene.

Componența și structura Biroului Executiv

1) Președintele partidului;
2) 4 prim-vicepreședinți responsabili pentru următoarele domenii:
a. Strategii politice;
b. Comunicare;
c. Mediul de afaceri, societatea civilă;
d. Relații internaționale.
3) secretarul general;
4) 16 vicepreședinți:
a. 8 vicepresedinti coordonatori ai comisiilor de specialitate pentru următoarele domenii:
1. Politică externă, apărare, siguranța națională.
2. Administrație, ordine publică și siguranța cetățeanului, fonduri europene și dezvoltare regională.
3. Justiție și drepturicetățenești.
4. Buget și politici fiscale, economie, energie și mediu de afaceri.
5. Sănătate, muncă, familie și protecție socială.
6. Educație,cercetare, tineret și sport, cultură,culte, minorități.
7. Agricultură, dezvoltare rurală, industrie alimentară și mediu, ape și silvicultură.
8. Infrastructura de transport, comunicații și societate informațională.
b) 8 vicepresedinti pe regiunile de dezvoltare;
5) 16 membri, cu rang de vicepresedinti politici.
6) Foștii presedinți ai partidului, membri PNL, aleși de către forurile statutare (Congres sau Convenție), aflați în
funcție la data fuziunii din anul 2014 și ulterior acesteia.
7) Presedintele LAL PNL.

La sedintele BEx participa fara drept de vot:
a) liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României și Parlamentul European;
b) președinții la nivel național ai organizațiilor interne;
c) Primul Ministru.

Secretar General și Prim-Vicepreședinți

Rareș BOGDAN

Europarlamentar

Mircea HAVA

Europarlamentar

Vicepreședinți

8 vicepresedinti coordonatori ai comisiilor de specialitate și 8 vicepresedinti pe regiunile de dezvoltare.

Daniel Constantin

Vicepreședinte BEx

Marian Petrache

Vicepreședinte regional

Cristian-Silviu BUŞOI

Europarlamentar

Dan Motreanu

Europarlamentar

Sorin Mihai CÎMPEANU

Vicepreședinte BEx

Ioan BALAN

Deputat

Virgil Guran

Vicepreședinte BEx

Gheorghe Falcă

Europarlamentar

Sebastian-Ioan BURDUJA

Vicepreședinte BEx

Vlad Nistor

Vicepresedintre BEx

Membri

16 membri, cu rang de vicepreședinți politici.

Adrian Miuțescu

Membru Bex

Ion ŞTEFAN

Deputat

Nelu Tătaru

Membru Bex

Costel ALEXE

Deputat