Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat la reuniunea informală a Consiliului Energie, de la Amiens, Franța, unde a avut loc o nouă rundă de dezbateri ministeriale pe tema crizei prețurilor ridicate la energie în UE.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat, în cursul zilei de 22 ianuarie, la reuniunea informală a Consiliului Energie, de la Amiens, Franța.  

În cadrul sesiunii de lucru, miniștrii energiei au avut un nouschimb de opinii cu Comisia Europeană pe tema legată de criză prețurilor ridicate la energie în UE. Cu această ocazie, ministrul Popescu a reamintit de măsurile adoptate de România la finele anului trecut pentru protejarea consumatorilor vulnerabili și a diferitelor categorii de consumatori, precum cei casnici, IMM-uri, spitale, etc. A informat asupra planurilor autorităților române de a adopta măsuri suplimentare pe termen scurt pentru a crește intensitatea sprijinului acordat consumatorilor finali.  

De asemenea, a subliniat demersurile realizate de autoritățile naționale competente în monitorizarea implementării cadrului legislativ existent pentru a proteja consumatorii, inclusiv din perspectiva emiterii corecte a facturilor la energie.  

A subliniat importanța continuării la nivel european a analizei privind modalitatea de îmbunătățire a cadrului de funcționare a pieței de energie pentru a ne asigura că, consumatorii finali plătesc prețurile corecte la energie și că sunt protejați de volatilitatea excesivă a prețurilor. A susținut că pe viitor, măsurile naționale trebuie să se concentreze pe dezvoltarea capacităților energetice cu emisii scăzute de carbon.  

A doua sesiune de lucru ministerială a vizat tema eficienței energetice, în contextul negocierilor actuale la nivel european pe pachetul legislativ Fit for 55. Ministrul energiei a evidențiat demersurile României în efortul colectiv european pentru atingerea obiectivelor UE în domeniu și importanța menținerii unui cadru flexibil pentru Statele Membre în alegerea celor mai rentabile măsuri din punct de vedere economic, cu considerarea circumstanțelor naționale.  

În cadrul dejunului de lucru, miniștrii energiei au avut un schimb de opinii pe tema dezvoltării pieței hidrogenului în UE, ocazie cu care ministrul Popescu a evidențiat interesul României pentru accelerarea dezvoltării hidrogenului produs din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon și a infrastructuri corespunzătoare. În contextul dezbaterilor actuale la nivel european pe tema definirii regulilor de finanțare sustenabilă (taxonomia) pentru activitățile economice din sectorul gazelor naturale și a energiei nucleare, a propus, alături de alte SM, ca arderea în comun (blending) a hidrogenului în capacitățile de producție a energiei pe bază de gaze naturale și în cogenerare să reflecte condițiile pieței locale și disponibilitatea tehnologiilor pentru producerea hidrogenului.  

În marja reuniunii ministeriale, a avut loc și sesiunea comună a Consiliului Energie-Mediu (21 ianuarie), miniștrii de resort având un schimb de opinii pe tema rolului pădurilor și lemnului în politicile de mediu, schimbări climatice și energie. În cadrul dejunului de lucru, discuțiile au vizat tranziția justă către o economie cu emisii scăzute de carbon. În contextul negocierilor actuale pe marginea pachetului legislativ Fit for 55 (EU-ETS, Fondul Social pentru Climă), Ministrul Virgil Popescu a evidențiat necesitatea asigurării unui sprijin direct pentru gospodăriile vulnerabile și a setului de măsuri care să reducă costurile pentru aceste gospodării. A subliniat că provocarea din centrul tranziției verzi a UE este modul în care vom reuși să implementăm aceste beneficii la nivelul întregii societăți de o manieră cât mai corect posibil. A apreciat că toate sectoarele au potențialul de a transforma provocările în oportunități, însă trebuie găsiteinstrumentele și măsurile adecvate pentru a ne asigura că această transformare nu implică costuri foarte mari și că cetățenii noștri își pot permite. 

Etichete: