Tineretul Național Liberal (TNL)

Tineretul Național Liberal

Președinte: Mara Mareș

Tineretul Național Liberal (TNL) cuprinde membri care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

Membrii TNL care au împlinit vârsta de 35 de ani în timpul exercitării unei funcţii într-un organism de conducere al TNL, la orice nivel, pot activa în cadrul TNL până la încheierea mandatului respectiv.

Conducerile executive ale PNL au obligaţia de a contribui la pregătirea şi promovarea tinerilor din PNL la nivelul respectiv, în funcţie de competenţa şi calităţile lor politice.