Statut

Aprobat de Congresul Extraordinar al PNL și Convenția Națională Extraordinară a PDL întrunite în ședință
comună în data de 26 iulie 2014 și modificat în ședințele Consiliului Național al PNL din 23 mai 2015, 11
decembrie 2015, 8 octombrie 2016, 4 martie 2017, Congresul PNL din 17 iunie 2017 și Consiliul Național din 07
octombrie 2017.

1. Denumirea, obiectivele și membrii partidului

1A. Denumirea şi însemnele partidului – Art. 1-4

1B. Obiectivele PNL – Art. 5-7

1C. Membri – Art. 8

2. Principiile de Organizare și Activitatea Internă a PNL

2A. Organizarea generală – Art. 9-12

2B. Principiile activităţii interne – Art. 13

3. Membri

3A. Dobândirea calităţii de membru – Art. 14-21

3B. Pierderea calităţii de membru – Art. 22-23

3C. Drepturile membrilor – Art. 24

3D. Obligaţiile membrilor – Art. 25

3E. Sancţiuni – Art. 26-34

4. Structura internă a partidului - Organizații teritoriale

4A. Organizaţia de secţie de votare – Art. 35-36

4B. Organizaţia locală – Art. 37

4C. Organizaţia judeţeană – Art. 38

4D. Organizaţiile de la nivelul municipiului Bucureşti şi sectoarele acestuia – Art. 39-41

4E. Organizaţiile din afara ţării – Art. 42-43

4F. Relaţii de subordonare – Art. 44-45

5. Alte organizaţii ale PNL

Art. 46-48

5A. Tineretul Național Liberal (TNL) și Cluburile Studențești Liberale (CSL) – Art. 49

5B. Organizaţia Femeilor Liberale (OFL) – Art. 50

5C. Organizaţia Pensionarilor şi Vârstei a Treia a PNL (OPV3) – Art. 51

5D. Organizaţia Oamenilor de Afaceri a PNL (OOA) – Art. 52

6. Grupurile Interne

6A. Grupul Parlamentarilor PNL – Art. 53-54

6B. Comisiile de Specialitate – Art. 55-56

6D. Senatul partidului – Art. 57

6E. Comisia Naţională pentru Politici Publice – Art. 58

6F. Liga Aleşilor Locali – Art. 59

7. Structura de conducere a partidului

Art. 60-61

7A. Convocarea și delegații – Art. 62-64

7B. Moțiuni – Art. 65-73

7C. Alegerile în Congresul PNL – Art. 74-77

7D. Congresul PNL Extraordinar – Art. 78

8. Consiliul Naţional

8A. Funcţia şi atribuţiile – Art. 79-81

8B. Componenţa Consiliului Naţional – Art. 82-83

8C. Convocarea Consiliului Național – Art. 84

9. Biroul Politic Naţional

Art. 85-87

10. Biroul Executiv (BEx)

10A. Funcţia şi atribuţiile – Art. 88-89

10B. Componenţa şi structura Biroului Executiv – Art. 90-91

10C. Alegerea Biroului Executiv – Art. 92

10D. Responsabilităţile în Biroul Executiv – Art. 93-99

10E. Funcţionarea Biroului Executiv – Art. 100-101

11. Comisiile naţionale

11A. Comisia Naţională pentru Statut şi Regulamente – Art. 102

11B. Curtea de Arbitraj – Art. 103-108

11C. Comisia Naţională de Revizie şi Cenzori – Art. 109-113

12. Gestionarea carierei şi candidatura în PNL

12A. Gestionarea carierei – Art. 114-117

13. Candidatura pentru funcţii în interiorul partidului

13A. Candidatura pentru funcţia de Preşedinte – Art. 118-122

14. Candidatura pentru funcţii în afara partidului

14A. Candidatura pentru funcţii în localităţi sau judeţe – Art. 123-124

14B. Candidatura pentru Parlament Naţional şi Parlamentul European – Art. 125-127

14D. Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României – Art. 128-129

15. Colaborări, asocieri, afilieri, fuziuni

Art. 130-135

16. Patrimoniul şi veniturile partidului

Art. 136-142

17. Publicaţiile PNL

Art. 143-144

18. Dispoziţii finale

Art. 145-148

19. Dispoziţii tranzitorii

Art. 149