Ludovic Orban

Roberta Alma Anastase

EXPERIENŢA PROFESIONALA

Decembrie 2016 - prezent

Deputat, Parlamentul României

str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti

http://www.cdep.ro

Vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri europene

Membru al Comisiei pentru politică externă

Președinte al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN)

2012 - 2016

Deputat, Parlamentul României

str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti

http://www.cdep.ro

Vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri europene

Membru al Comisiei pentru politică externă (din iunie 2014)

Membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială ( 2012 - până în iun. 2014)

Membru al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

2008 – 2012

Deputat, Parlamentul României

Str. Izvor, nr. 2-4, sect.5, Bucureşti

http://www.cdep.ro

2008 – Iulie 2012

Preşedintele Camerei Deputaţilor , Parlamentul României

Str. Izvor, nr. 2-4, sect.5, Bucureşti

http://www.cdep.ro

Membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

Decembrie 2007 - 2008

Deputat, Parlamentul European Bât. Altiero Spinelli 60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 - Bruxelles/Brussels Belgium /

Allée du Printemps B.P. 1024 F-67070 - Strasbourg Cedex France/

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 - Luxembourg

Luxembourg

http://www.europarl.europa.eu/portal/ro

Vicepreşedinte al Subcomisiei pentru securitate şi apărare

Membru al Comisiei pentru afaceri externe

Membru al Delegaţiei pentru relaţiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen

Membru supleant al Subcomisiei pentru drepturile omului

Membru supleant al Comisiei pentru cultură şi educaţie

Membru supleant al Delegaţiei la Comisia parlamentară de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan şi UE-Georgia

Raportor al Parlamentului European privind "Sinergia Mării Negre"

Septembrie 2005 -

Noiembrie 2007

Observator al Parlamentului României la Parlamentul European Bât. Altiero Spinelli 60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 - Bruxelles/Brussels Belgium /

Allée du Printemps B.P. 1024 F-67070 - Strasbourg Cedex France/

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 - Luxembourg

Luxembourg

http://www.europarl.europa.eu/portal/ro

Membru al Comisiei de politică externă

Decembrie 2004 –

Septembrie 2005

Deputat, Parlamentul României

Str. Izvor, nr. 2-4, sect.5, Bucureşti

http://www.cdep.ro

Membru al Comisiei de învăţământ, cercetare, ştiinţă, tineret şi sport;

Membru al Comisiei comune a Parlamentului României pentru Integrare Europeană

2002-2004

Director General – Societate comercială

Coordonare proiecte relatii publice

Sep. 2002

Colaborator - Subcomisia pentru şanse egale

Expertize sociologice având ca temă “Calitatea vietii femeii în societatea românească”;

Monitorizarea implementării principiului egalitătii de şanse;

Participarea la elaborarea Legii pentru înfiinţarea “Autorităţii Naţionale pentru Egalitate de Şanse”

2002- 2003

Membru - Grupul Mixt de Monitorizare CTR-MTS

Monitorizarea politicii de tineret din România

2001- 2003

Vicepreşedinte - Consiliul Tineretului din România

Participarea la eleborarea Legii Tineretului

Participarea la elaborarea Cartei Albe Europene de tineret

Construirea, dezbaterea si evaluarea politicilor de tineret din Romania

Organizarea dezbaterii “Rolul presei in societatea romaneasca”, Ploiesti

Organizarea simpozionului “Tineretul in pericol”, Bucuresti

Ianuarie 2001-

Expert parlamentar, Parlamentul României

Mai 2001

Str. Izvor, nr. 2-4, sect.5, Bucureşti

http://www.cdep.ro

Expertize sociologice

Iunie 2000- Decembrie 2000

Consilier Ministru

Ministerul Transporturilor

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sect. 1, Bucureşti

http://mt.gov.ro

Coordonare de proiecte sociale şi resurse umane:

Modernizarea grădiniţelor din subordinea Ministerului Transporturilor

Angajarea tinerilor absolvenţi în structurile Ministerului Transporturilor

Adaptarea programei universitare la necesitatile Ministerului Transporturilor

Ianuarie 1999 -

iunie 2000

Director Relaţii Publice, Societate comercială

Coordonare proiecte de relaţii publice în industria alimentară, construcţii, turism

1996-1999

Director General, Societate comercială

Coordonare proiecte relatii publice

1994-1996

Assistant researcher, Centrul de Studii Politice şi Analiză Comparativă

Analize politice

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1998-2000

Studii aprofundate la Facultatea de Stiinţe Politice, secţia Studii Europene din cadrul Universităţii Bucureşti

1994-1998

Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti – secţia Sociologie

1990-1994

Liceul Teoretic Mihai Viteazul” din Ploieşti

CURSURI ŞI SEMINARII

2005-2006

Stagiu de pregătire pe tema funcţionării Parlamentului European organizat de Şcoala Naţională de Administratie (ENA), Strasbourg, Franţa

August 2005

Seminar “Standardizare, acreditare şi certificarea conformităţii”, Bucureşti

Aprilie 2005

Program de pregătire a parlamentarilor români pentru statutul de parlamentar-observator la Parlamentul European, Bruxelles, Belgia

August 2004

Programul “România în Statele Unite” organizat de Consiliul American pentru Tineri Lideri Politici, Statele Unite şi Fundatţa pentru Pluralism; SUA

Noiembrie 2003

Cursul “Managementul campaniei electorale” organizat de “Institutul Naţional Democratic” din Statele Unite, Bucureşti

Mai – Iulie 2002

Cursul “Agenda Cetaţeanului şi agenda politică” organizat de “Fundaţia pentru Pluralism” şi “National Endowment for Democracy”, Bucureşti

Apr. 2002

Seminarul local “Femeile pot reuşi” organizat de Fundaţia “Şanse Egale”, Ploieşti

Oct. 1999

Sistemul socio-politic britanic” organizat de “Westminster Foundation”, Blackpool

Iulie 1997

Programul “Săptămâna Toleranţei, Adevărului şi Speranţei” organizat de Ministerul

Curriculum Vitae

Tineretului, Costineşti

1995 - 1996

Şcoala tinerilor lideri politici” organizată de “Fundatia pentru Pluralism” şi “Westminster Foundation” din Marea Britanie, Sinaia

Oct. 1995

Seminarul “Academia de Tineret”, Budapesta

LUCRARI

“Atitudinea partidelor politice faţă de problema maghiară”

“Efecte perverse – Raimond Boudon”

“Geneza Capitalismului – două puncte de vedere Max Weber şi Karl Marx”

“Democraţie şi participare – o dublă implicaţie” – analiza alegerilor din România

“Decizia de vot şi publicitatea electorală” – studiu de caz

“Relaţiile interetnice pozitive ale tinerilor” – proiect de cercetare

“Calitatea mediului politic 1990-1997” – lucrare de diplomă

“Construcţia europeană din perspectiva social-democraţiei moderne” – disertaţie

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral 

Engleză

C2 C2 C2 C2 C2 

Franceză

B2 B2 B2 B2 B2 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de probleme 

Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat 

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat

Competenţele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere

Categ. B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Distincţii şi decoraţii Ordinul de Merit al Republicii Italiene în grad de Comandor

Ordinul Leopold al Republicii Belgia în grad de Ofiţer

Cetăţean de onoare al oraşului Maryland, Districtul Heights, Statele Unite ale Americii

Cetăţean de onoare al statului Nebraska, Statele Unite ale Americii