Ludovic Orban

Dumitru Oprea

1. Date biografice

• Data nașterii: octombrie 1952

• Starea civilă: căsătorit

2. Studii şi specializări

• 21-29 iulie 2006, Participare la European Entrepreneurship Colloquium on Participant-Centered Learning, Harvard Business School, Boston, MA 02163, USA

• 1-8 iulie 2000, Participare la Alternate Systems and Structures of Higher Education: Public Needs and Institutional Response for the 21st Century, Salzburg Global Seminar, Schloss Leopoldskron, Austria

• Ianuarie - Mai 1995, Certificat Agent de Dezvoltare Locală,FIMAN (Fundaţia Internaţională de Management) Bucureşti, Romania

• Iulie - Septembrie 1994, Certificat de participare la cursurile Public Administration, University of Nebraska at Omaha, USA

• Iulie - Septembrie 1993 și Mai 1992 Certificat de participare la cursurile Small Business Administration, University of Nebraska at Omaha, USA, respectiv Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi

• August 1991 - Martie 1992, Bursier Fulbright, Rutgers University - Newark, New Jersey, USA

• 1981-1986, Diplomă de Doctor în Ştiinţe Economice, specializarea Contabilitate, tema "Model de calculaţie a costurilor normate în condiţiile prelucrării automate a datelor", la Academia de Studii Economice, Bucureşti

• 1982, Curs postuniversitar de perfecţionare în psihopedagogie şi didactică universitară, Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi

• mai 1981, Studii tip postuniversitar organizate de "Fundaţia Europeană Drăgan", Business School of London, Academia de Studii Economice - Bucureşti, Universitatea "Al.I. Cuza" - Iaşi.

• 1971-1975, Diplomă de licenţă, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializare Finanţe-Contabilitate

3. Activitate profesională

• 2008 -2016, Senator în Parlamentul României

• Decembrie 2007 - Decembrie 2008, Deputat al Parlamentului European

• Ianuarie 2000 - Martie 2008, Rector, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi

• Iunie - Octombrie 2006, Subject Matter Expert, Expert pentru revizuirea formei finale a Project Manager Competency Development Framework, Project Management Institute, Standards Committee, USA

• 2005-2008, Membru al Comisiei Naţionale pentru bursele Fulbright, Romanian - US Fulbright Commission

• 1999-prezent, Expert Evaluator al Comisiei Europene în cadrul Programelor Cadru 5, 6, 7 (FP5, FP6, FP7)

• 1997-2006, Expert Evaluator, Consiliul Naţional de Finanţare a Învăţământului Superior

• 1997 – prezent, Conducător de doctorat în domeniul Informatică Economică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi

• 1996 – 2000, Decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

• 1992 – prezent, Director onorific al Centrului Româno-American de Dezvoltare a Întreprinderilor Private Iaşi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

• 1979-prezent, Cadru didactic universitar, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

• 1975-1979, Economist stagiar, Trustul de Construcţii Industriale Ploieşti, Prahova

4. Funcţii, activităţi într-un partid politic

• iunie 2016 - prezent – Prim vicepreședinte-coordonator PNL Iași

• februarie 2015 – iunie 2016 – Co-președinte PNL Iași

• februarie 2015 – prezent – Membru BPN al PNL

• februarie 2015 – decembrie 2016 – Vicelider al grupului parlamentar PNL Senatul României

• 2014 – februarie 2015 – Președinte interimar PDL Iași

• 2012 - februarie 2015 – Membru în BPN al PDL

• 2012 – februarie 2015 – Lider al grupului parlamentar PDL Senatul României

• 2012 – 2014 – Prim-vicepreședinte PDL Iași,

• 2008-2012 – Vicelider al grupului parlamentar PDL Senatul României

• 2008-2012 - Preşedinte Organizaţia Municipală a PD-L Iaşi, prin fuziunea PLD cu PD, şi prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene PD-L

• 2007 - 2008 – Președinte PLD Iași

• 2006 - Iniţiator Platforma Liberală Iaşi şi a Partidului Liberal Democrat

• 2004 - 2005 - Membru PNL.

• 2001 - 2004 - Preşedinte PNL Filiala Judeţ Iaşi

7. Funcţii, activităţi parlamentare anterioare

• Decembrie 2012 -2016, Senator în Parlamentul României:

 Vicelider grup PNL, lider grup PDL

 Secretar Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport,

 Membru Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului,

 Membru Uniunea Interparlamentară (UIP)

• Decembrie 2008 -2012, Senator în Parlamentul României:

 Secretar Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii,

 Membru Comisia pentru afaceri europene

•Decembrie 2007 - Decembrie 2008, Deputat al Parlamentului European:

 Membru Comisia Cultură şi Educaţie,

 Membru Comisia Control Bugetar

10. Activitate civică

• Reprezentantul național al chapter Association for Information Systems (AIS), 2013

• Membru fondator al Asociației "Grup De Iniţiative Anticriză prin Soluţii Interdisciplinare - GRUP IAŞI ", 2010

• Membru fondator al Fundației "Alumni",Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, 2004

• Membru fondator al Fundației "Economist", 2000

• Agent de dezvoltare locală, 1994-2000

11. Activitate publicistică, ştiinţifică, în foruri academice

• Cărţi şi cursuri publicate (autor şi co-autor): 38 (din care 9 de unic autor)

• Articole, studii comuncări publicate şi/sau susţinute: peste 200

• Contracte de cercetare ştiinţifică și colaborare companii: 28

• Referent ştiinţific pentru USASBE - United States Association of Small Business and Entrepreneurship

• Referent ştiinţific pentru Analele Ştiinţifice Seria Ştiinţe Economice, Review of Business and Economic Studies, Revista Calităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

12. Distincţii, decoraţii

• Membru de onoare cu medalie de aur AFER (Asociația Facultăților de Economie din România), 2015

• Premiul Naţional pentru Performanţă ca semn al recunoaşterii meritelor Domniei Sale în crearea unei opere ştiinţifice şi didactice de excelenţă, Revista TopBusiness, decembrie 2008

• Premiul de Excelenţă Managerul Anului oferit de Partidul Democrat în cadrul Galei Premiilor de Excelenţă Sunt ieşean, deci sunt european, Iaşi, ianuarie 2007

• Doctor Honoris Causa la Universitatea din Bălţi, Republica Moldova, decembrie 2006

• Premiul III al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER) pentru Literatură de Specialitate Economică pentru lucrarea Analiza Sistemelor informaţionale, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2005, decembrie 2006

• Crucea Patriarhală acordată de Prea Fericitul Părinte Teoctist, cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe Române acordată mirenilor, noiembrie 2005

• Laurii Tribunei Economice pentru fidelitate faţă de grupul de presă, 2004

• Premiul Contribuţii la dezvoltarea societăţii în cadrul Premiilor VIP, Ediţia 37, aprilie 2003

• Doctor Honoris Causa la Universitatea Nebraska din Lincoln, SUA, august 2002

• Ordinul Naţional pentru Merit în Grad de Mare Cruce, 2000

• Diplomă de onoare la secţiunea Educaţie şi civilizaţie acordată în cadrul Premiilor ProTv Iaşi, Ediţia a 2-a, 19 aprilie 2002

• Diploma de Cetăţean de Onoare al Statului Nebraska, 1993