alina gorghiu

Buna guvernare locală implementată cu soluții liberale într-un mediu democratic dar și economic perturbat

Cluj Napoca, 25 noiembrie 2017


Liga Aleșilor Locali ai PNL structură a aleșilor locali constituită în cadrul Partidului Național Liberal pentru promovarea ideilor liberale, a valorilor naționale, a programului, activităților și preocupărilor PNL în domeniul administrației publice locale, întrunită în Congresul LAL, adoptă următoarea rezoluție:

În condițiile în care:

 • Principiile și practicile democratice sunt grav perturbate vremelnic de actuala autocrație roșie care distruge fundamentele democrației
 • Actuala guvernare se preocupă de interesele de grup uitând să asculte părerile cetățenilor
 • Accesul la resurse al cetățenilor, mediului de afaceri, societății civile, administrației publice locale este mult îngreunat de o legislație instabilă, greoaie, confuză, contradictorie, nepredictibilă
 • Asigurarea veniturilor și cheltuirea banului public la nivel național se face în prezent fără responsabilitate, fără o abordare strategică integrată, fără eficiență, eficacitate și economicitate, fără transparență, cu implicații grave asupra potențialului de dezvoltare durabilă a comunităților
 • Fondurile de investiții din resursele publice se alocă fără transparență și pe criterii politice, practic întărindu-se, în loc să se reducă, dependența financiară a autorităților locale de deciziile centrului administrației
 • Primăriilor curajoase li se impune o limitare în proiectele de dezvoltare prin faptul că sunt ținute dependente de pragul de creditare de la nivel național
 • Există exemple de succes de bună guvernare locală și de atragere de resurse externe pentru comunitățile conduse de primari/președinți de consilii județene membri PNL, cunoscute mai mult în interiorul partidului decât la nivel național
 • Câteva primării de municipii pari au creat o breșă în birocrația aparatului public, internalizând proceduri de simplificare și e-guvernare compatibile cu o administrare performantă în plan local
 • Din cauza incompetenței de la nivel central, autorități care își doresc să aducă dezvoltare în comunități nu beneficiază de resursele europene – fondurile structurale întârzie să fie atrase în România.
 • Admitem că cetățenii nu primesc informații despre activitatea aleșilor (voturile consilierilor asupra proiectelor de hotărâri de consiliu nu se cunosc, primarii și consilierii nu fac rapoarte de activitate, programul de audiențe nu este ținut întotdeauna cu rigurozitate) după încheierea procesului electoral.
 • Liga aleșilor locali PNL are un potențial încă nevalorificat la adevărata valoare pentru:
  • sprijinirea mesajului liberal la nivel local, național, internațional
  • pregătirea unei legislații conforme cu valorile statului de drept și cu realitățile locale pe care le cunoaște cel mai bine administrația locală, pentru creșterea calității vieții cetățenilor, fără discriminare
  • îmbunătățirea comunicării și sprijinului între aleșii locali PNL, pentru atragerea de resurse pentru comunitățile care i-au mandatat
  • profesionalizarea aleșilor locali PNL în funcție și sprijinirea pregătirii candidaților pentru alegerile locale viitoare
  • a reaminti constant liderilor naționali cum trebuie să se aplice principiile bunei guvernări cât mai aproape de cetățeni.


Noi, aleșii locali ai Partidului Național Liberal, ne asumăm:

 • o accelerare a eforturilor de a asculta constant opiniile societății civile, de a le prelua ideile în politici publice locale concomitent cu informarea acestora cu privire la activitatea în administrație
 • o abordare strategică integrată pe termen scurt, mediu și lung pentru a contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ODD 2016 – 2030 asumate la nivel internațional
 • o colaborare și o corelare mai bună a eforturilor cu factorii de decizie la nivel național, european și internațional pentru asigurarea unei vieți mai bune în comunitățile noastre
 • o generalizare a practicilor de transparență, simplificare, modernizare și e-guvernare locală pentru a oferi prompt și eficient servicii cetățenilor
 • îmbunătățirea transparenței decizionale, a comunicării și a gradului de participare a publicului în luarea deciziilor
 • îmbunătățirea sistemului de sprijin reciproc între aleșii locali PNL în funcție, pentru binele comunităților pe care le reprezintă.
 • publicarea, de către autoritățile conduse de lideri PNL a tuturor contractelor de achiziții publice, indiferent de cuantumul bugetului.
 • îmbunătățirea sistemului și recrutare, selectare și pregătire a candidaților la alegerile locale viitoare în condiții de profesionalism și integritate, în corelare cu activitățile de management al carierei derulate în PNL.
 • lansarea unei ample dezbateri publice privind întocmirea bugetului local prin stabilirea principiului bugetului participativ și publicarea proiectului de buget în format deschis.
 • Organizarea de programe de pregătire, inclusiv prin colaborarea cu mediul privat, pentru reprezentanții PNL în administrația publică locală pentru a internaliza cunoștințele necesare în vederea prevenirii conflictelor de interese, în baza prevederilor din legislația națională dar și din reglementările interne ale partidului.


Liga Aleșilor Locali ai PNL se va implica în identificarea, împărtășirea și transferul celor mai apreciate modele de bune practici existente la nivelul administrațiilor publice locale, care pot contribui la îmbunătățirea și eficientizarea activității acestora.

Considerăm că este timpul să acționăm mai pragmatic, să ne armonizăm abordările și să construim consensul cu așteptările și agenda cetățenilor, în spirit liberal și respectând drepturile fundamentale.


LIGA ALEŞILOR LOCALI AI PNL