Statut

1. Dispoziții generale

1.Denumirea, obiectivele şi membrii partidului 

1A. Denumirea şi însemnele partidului

1B. Obiectivele PNL

1C. Membri

2. Principiile de Organizare și Activitatea Internă a PNL

2A. Organizarea generală

2B. Principiile activităţii interne

3. Membri

3A. Dobândirea calităţii de membru

3B. Pierderea calităţii de membru

3C. Drepturile membrilor  

3D. Obligaţiile membrilor

3E. Sancţiuni

4. Structura internă a partidului

4. Organizații teritoriale 

4A. Organizaţia de secţie de votare

4B. Organizaţia locală

4C. Organizaţia judeţeană

4D. Organizaţiile de la nivelul municipiului Bucureşti şi sectoarele acestuia

4E. Organizaţiile din afara ţării

4F. Relaţii de subordonare

5. Alte organizaţii ale PNL

5A. Tineretul Național Liberal (TNL) și Cluburile Studențești Liberale (CSL)

5B. Organizaţia Femeilor Liberale (OFL)

5C. Organizaţia Pensionarilor şi Vârstei a Treia a PNL (OPV3)

5D. Organizaţia Oamenilor de Afaceri a PNL (OOA)

6. Grupurile Interne

6A. Grupul Parlamentarilor PNL

6B. Comisiile de Specialitate

6D. Senatul partidului

6E. Comisia Naţională pentru Politici Publice

6F. Liga Aleşilor Locali

7. Structura de conducere a partidului

7A. Convocarea și delegații

7B. Moțiuni

7C. Alegerile în Congresul PNL

7D. Congresul PNL Extraordinar

8. Consiliul Naţional

8A. Funcţia şi atribuţiile

8B. Componenţa Consiliului Naţional

8C. Convocarea Consiliului Național

9. Biroul Politic Naţional

10. Biroul Executiv (BEx)

10A. Funcţia şi atribuţiile

10B. Componenţa şi structura Biroului Executiv

10C. Alegerea Biroului Executiv

10D. Responsabilităţile în Biroul Executiv

10E. Funcţionarea Biroului Executiv

11. Comisiile naţionale

11A. Comisia Naţională pentru Statut şi Regulamente

11B. Curtea de Arbitraj

11C. Comisia Naţională de Revizie şi Cenzori

12. Gestionarea carierei şi candidatura în PNL

12A. Gestionarea carierei

13. Candidatura pentru funcţii în interiorul partidului

13A. Candidatura pentru funcţia de Preşedinte

14. Candidatura pentru funcţii în afara partidului

14A. Candidatura pentru funcţii în localităţi sau judeţe

14B. Candidatura pentru Parlament Naţional şi Parlamentul European

14D. Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României

15. Colaborări, asocieri, afilieri, fuziuni

16. Patrimoniul şi veniturile partidului

16B. Patrimoniul partidului

17. Publicaţiile PNL

18. Dispoziţii finale

19. Dispoziţii tranzitorii

FIȘIERE ATAȘATE

Statut - 07 octombrie 2017.pdf