Regulament

Capitolul I

Dispoziții generale


Capitolul II

Filiala Județeană

Comitetul de Coordonare Județean (CCJ)

Colegiul Director Județean (CDJ)

Biroul Politic Județean (BPJ)


Capitolul III

Organizația locală a partidului

Comitetul de Coordonare Local (CCL)

Biroul Politic Local (BPL)


Capitolul IV

Organizarea, desfășurarea și conducerea activității la nivelul Municipiului București și sectoarelor acestuia


Capitolul V

Organizația de cartier și Organizația sătească (OC-OS)


Capitolul VI

Organizația de Secție de Votare (OSV)


Capitolul VII

Comisii de specialitate


CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale