Muncă și Protecție Socială

Muncă și Protecție Socială

Coordonatori: Mara Calista

Secretar:          -

Email:               comisie.munca@pnl.ro

Telefon:            -


Comisia este structurată în 3 subcomisii:

1. Subcomisia privind Piața Forței de Muncă, Dialog cu Partenerii Sociali și Societatea Civilă are competențe în domeniul legislației muncii, politici în domeniul ocupării forței de muncă și asigurărilor sociale, asigurărilor de șomaj și a celor de accidente de muncă și boli profesionale, a dialogului social și politicilor din domeniul sănătății și securității în muncă, precum și menținerea legăturii și realizarea de parteneriate cu sindicatele, patronatele, camerele de comerț, reprezentanții societății civile și ai organizațiilor profesionale, in special a profesiilor liberale. Activitatea acestei subcomisii implică realizarea punctelor de vedere la inițiativele legislative parlamentare din domeniul de competență și inițierea de proiecte de acte normative în acest domeniu.

2. Subcomisia de Asistență Socială și Politici Familiale are competențe în domeniul politicilor asistenței sociale focusate pe grupurile defavorizate, a politicilor integrate pentru familie și egalității de șanse între femei și bărbați. Activitatea acestei subcomisii implică realizarea punctelor de vedere la inițiativele legislative parlamentare din domeniul de competență și inițierea de proiecte de acte normative în acest domeniu.

3. Subcomisia privind Sistemul Asigurărilor Sociale are competențe în domeniul politicilor asigurărilor sociale de pensii, șomaj, accidente de muncă și boli profesionale, fondul de garantare a creanțelor salariale, legi reparatorii pentru anumite grupuri socio-profesionale.

 

Coordonarea activității

Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială exercită, conform Statutului PNL și legilor României care reglementează acest domeniu de activitate, atribuții ce vizează elaborarea de politici sectoriale și publice privind:

- formarea profesională a adulților, ocuparea, legislația și inspecția muncii, șomajul, sistemul de asigurări sociale de pensii, șomaj, accidente de muncă și boli profesionale, fondul de garantare a creanțelor salariale, legi reparatorii pentru anumite grupuri socio-profesionale;

- asistența socială, politici familiale și demografice;

- relaționarea cu organizațiile nonguvernamentale și cultele religioase acreditate ca furnizori de servicii sociale;

- dialogul social bi/tripartit;

- egalitatea de șanse între femei și bărbați;

- fondurile europene incidente domeniului social;

- restructurarea structurilor naționale și locale ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în concordanță cu prevederile Programului de guvernare privind regionalizarea;

- desfășoară un dialog politic bilateral interactiv cu principalii parteneri de cooperare interni și externi din domeniul de resort.

În scopul gestionării unitare a problematicii privind domeniul muncii, familiei și protecției sociale, Comisia asigură asistență de specialitate și avizează proiectele legislative din acest domeniu inițiate de parlamentarii PNL.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia monitorizează activitatea executivului ce are implicații directe asupra atribuțiilor:

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

Consiliului Economic și Social;

- Consiliului Național Tripartit pentru Dialogul Social;

- Autorității de Management Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;

Casei Naționale de Pensii Publice;

Comisiei de Supraveghere a Sistemului Pensiilor Private;

Agenției Naționale de Ocuparea Forței de Muncă;

Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială;

Inspecției Muncii;

Oficiul Român pentru Adopții;

Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților.

 

Modalitatea de lucru:

Având în vedere dificultatea de deplasare a tuturor membrilor comisiei și necesitatea oferirii unui feed-back rapid, a fost creat un forum electronic (http://groups.yahoo.com/group/cmcs-pnl/) accesibil membrilor comisiei, dar și altor persoane interesate (pe baza de solicitare electronică), unde sunt postate toate documentele comisiei, fiecare membru al grupului putându-și exprima opinia în timp real.

 

Site-uri conexe domeniului muncii, familiei şi protecţiei sociale:

http://www.mmuncii.ro/

http://www.ces.ro/

http://www.fseromania.ro

http://www.cnpas.org/

http://www.csspp.ro/

http://www.anofm.ro/

http://www.prestatiisociale.ro/

http://www.inspectiamuncii.ro/

http://www.adoptiiromania.ro/

http://www.anc.gov.ro/

http://groups.yahoo.com/group/cmcs-pnl/

http://www.legislatiamuncii.ro/

http://www.juris.ro/reviste-numere/Revista-Romana-de-Dreptul-Muncii/

http://www.revistadeasistentasociala.ro/

http://www.mmuncii.ro/ro/

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=EMPL

 

Blogroll:

http://blog.marianacampeanu.ro/

http://denisapatrascu.wordpress.com/

http://blog.cristinapocora.ro/

http://ionelmuscalu.blogspot.com/