Comunicații și Societatea Informațională

Coordonator: Mircea Cazan

Secretar:        Ana Irena David

Email:            comunicatii@comisiipnl.ro

Telefon:         0728889846


Efortul pentru depăşirea crizei economice şi reducerea cheltuielilor publice trebuie să se bazeze pe informatizare, inovaţie, comunicaţii şi creşterea ponderii tehnologiei de vârf în structura industrială şi a exporturilor.

Obiectivele Comisiei pentru Comunicații și Societatea Informațională:

- elaborarea de propuneri de modificare a legislaţiei care să asigure reforma instituţională a administraţiei publice centrale şi locale, pe baza tehnologiilor TIC moderne, pentru o guvernare mai eficientă şi interacţiune îmbunătăţită cu cetăţenii, asigurarea interoperabilităţii sistemelor IT guvernamentalea, asigurarea transparenţei achiziţiilor publice în domeniu;

- promovarea de politici care să permită dezvoltarea industriei locale de TIC;

- implementarea Agendei Digitale trasată de Comisia Europeană.