Comunicații și Societatea Informațională

Comunicații și Societatea Informațională

Coordonator: Pavel Popescu

Secretar:        -

Email:             comisie.comunicatii@pnl.ro

Telefon:          -


Efortul pentru depăşirea crizei economice şi reducerea cheltuielilor publice trebuie să se bazeze pe informatizare, inovaţie, comunicaţii şi creşterea ponderii tehnologiei de vârf în structura industrială şi a exporturilor.

Obiectivele Comisiei pentru Comunicații și Societatea Informațională:

- elaborarea de propuneri de modificare a legislaţiei care să asigure reforma instituţională a administraţiei publice centrale şi locale, pe baza tehnologiilor TIC moderne, pentru o guvernare mai eficientă şi interacţiune îmbunătăţită cu cetăţenii, asigurarea interoperabilităţii sistemelor IT guvernamentalea, asigurarea transparenţei achiziţiilor publice în domeniu;

- promovarea de politici care să permită dezvoltarea industriei locale de TIC;

- implementarea Agendei Digitale trasată de Comisia Europeană.