Cornel Popa: OUG 114/2018 amenință cooperativele de credit

Partidul Național Liberal > Noutăți > Cornel Popa: OUG 114/2018 amenință cooperativele de credit

În urmă cu 18 ani, atrăgeam atenţia în plenul Camerei Deputaţilor asupra unor modificări legislative care ameninţau sistemul de creditare prin intermediul Creditcoop. La momentul respectiv am reuşit să obţinem salvarea cooperativelor de credit, înţelegându-se rolul extrem de important al acestora.

Nu am crezut că la ani distanţă voi fi în aceeaşi situaţie, de a solicita de la tribuna Senatului, de această dată, să se revină a supra modificărilor legislative impuse iarăşi prin ordonanţă de urgenţă, modificări care pun în mare pericol cooperativele de credit.

Este vorba despre prevederile OUG114/2018, care nu ar trebui să aibă nimic comun cu sistemul cooperaţiei de credit care numără 40 de unităţi în România, cu o vechime de peste 165 de ani. N-a reuşit nimeni să le distrugă, dar ce se va întâmpla acum, când OUG114/2018 ameninţă să producă pierderi pentru aproximativ 30 dintre cele 40 de unităţi? Mai mult, dacă nu se va ţine cont de specificul organizaţiilor cooperatiste de credit în nuanţarea prevederilor ordonanţei amintite, în anul 2020 ca urmare a decapitalizării continue şi a lipsei de interes a membrilor asociaţi de a completa capitalul, pierderea estimată la nivelul reţelei ar fi de aproximativ 15 – 16 milioane lei, iar o parte dintre băncile cooperatiste vor intra în faliment cu toate efectele nefaste care decurg din aceasta.

Așadar, se impune modificarea de urgenţă a OUG 114/2018, în sensul salvării de la dispariţie a acestui sistem de creditare a populaţiei în România, care a reprezentat colacul de salvare pentru mulţi membri la un moment dat, şi care are o justificare precisă. Guvernul nu a ţinut cont, aşadar, de faptul că:

  • Organizaţiile cooperatiste nu-şi pot procura resurse financiare aşa cum fac băncile comerciale prin recurgere la pieţele de capital, pe calea ofertelor publice de acţiuni.
  • Organizaţiile cooperatiste desfăşoară activităţi numai în monedă naţională, acordă credite într-o proporţie covârşitoare (98%) membrilor asociaţi, iar 95% dintre acestea sunt cu dobânzi fixe, neavând legătură cu niciun fel de indici ai pieţei bancare.
  • Reţeaua cooperatistă este structurată pe două nivele, respectiv: unităţile locale (cele 40) şi o casă centrală, aceasta din urmă având în bilanţul ei toate conturile curente ale unităţilor de credit, ceea ce ar duce în mod paradoxal la o dublă impozitare.

Date fiind toate aceste argumente, asupra cărora am fost sesizat prin adresa primită de la reprezentanții Băncii Cooperatiste Izvorul Ștei, rog Guvernul României să ia toate măsurile pentru a repara o mare nedreptate pe care OUG 114/2018 o face şi să precizeze concret când anume vor opera modificările care se impun pentru salvarea unui sistem de creditare care a fost mereu în folosul populaţiei. Atrag atenţia, din nou, că vorbim despre instituţii care au avut mereu ca principiu ajutorul reciproc şi nu profitul, aşadar nu se justifică să li se aplice o „taxă pentru lăcomie”!

Senator Cornel Popa