Muncă și Protecție Socială

Muncă și Protecție Socială

Coordonator: Mara Calista, Deputat PNL

Coordonarea activității

Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială PNL are atribuții ce vizează:

 • elaborarea de politici sectoriale și publice privind raporturile individuale de muncă (contractul individual de muncă, timpul de lucru, concediile, protecţia muncii, sistemul de salarizare, jurisdicţia muncii, statutul juridic al femeii salariate);
 • raporturile colective de muncă (negocierea colectivă, contractul colectiv de muncă, jurisdicţia conflictelor colective de muncă);
 • desfășoară un dialog politic bilateral interactiv cu principalii parteneri de cooperare interni și externi din domeniul de resort;
 • sistemul asigurărilor sociale (pensii, indemnizaţii, ajutor de şomaj, alocaţie de stat);
 • asistenţa socială (ajutoare materiale, gratuităţi);
  sistemul public de susținere din partea statutului pentru persoane defavorizate: bătrâni, persoane cu handicap, minori şi altele; problematica ocupării forţei de muncă, formarea profesională a adulților;
 • politici familiale și demografice;
 • relaționarea cu organizațiile nonguvernamentale și cultele religioase acreditate ca furnizori de servicii sociale;
 • egalitatea de șanse între femei și bărbați;
 • monitorizarea activității Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cât și a instituțiilor subordinate acestuia, în concordanță cu prevederile Programului de guvernare;
 • fondurile europene incidente domeniului social;

În scopul gestionării unitare a problematicii privind domeniul muncii, familiei și protecției sociale, Comisia asigură asistență de specialitate și avizează proiectele legislative din acest domeniu inițiate de parlamentarii PNL și de Partidul Național Liberal.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia monitorizează activitatea executivului ce are implicații directe asupra atribuțiilor:

 • Ministerului Muncii și Justiției Sociale;
 • Consiliului Economic și Social;
 • Consiliului Național Tripartit pentru Dialogul Social;
 • Autorității de Management Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
 • Casei Naționale de Pensii Publice;
 • Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Pensii Private;
 • Agenției Naționale de Ocuparea Forței de Muncă;
 • Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi;
 • Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
 • Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;
 • Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială;
 • Inspecției Muncii;
 • Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților.
 • Președinte: Mara Calista
 • Secretar: Helin Toprak - Interimar