Infrastructură de Transport

Infrastructură de transport

Coordonator: Antonel Tănase

STRATEGIA DE GUVERNARE A PNL IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR  

Strategia Programului de guvernare pentru domeniul “Transporturi” este cresterea conectivitatii nationale intre polii de crestere economica ai Romaniei si a conectivitatii trans-europene pentru societate si mediul de afaceri,  avand ca obiectiv implementarea unui sistem de transport eficient economic, sustenabil, sigur, cu impact redus asupra mediului si se refera la dezvoltarea infrastructurii de transport de-a lungul retelei TEN-T, modernizarea si mentenanta infrastructurii de transport existente.

Programul propune urmatoarele obiective strategice:

 • Eficienta economica, in ceea ce priveste operatiunile de transport si utilizatorii acestuia, in mod specific, beneficiile sistemului de transport trebuie sa depaseasca costurile.
 • Sustenabilitatea, incluzand sustenabilitatea economica, financiara si de mediu. Vor fi dezvoltate prioritar modurile de transport durabile: feroviar si rutier, prin proiecte cu impact redus asupra mediului: naval si intermodal, care sunt cele mai eficiente energetic si cu cel mai scazut grad de emisii poluante.
 • Siguranta, vizand un sistem de transport mai sigur, cu un numar redus de accidente de circulatie.
 • Dezvoltarea economica echilibrata: sistemul de transport nu reprezinta un scop in sine, el trebuie configurat astfel incat sa favorizeze dezvoltarea economica a Romaniei atat la nivel national cat si la nivel regional, respectand principiul echitatii fata de toti cetatenii.
 • Finantarea; programul general se inscrie intr-o estimare realista a fondurilor nationale si a celorlalte surse de finantare pentru perioada planificata.

Promovarea intensivă a sistemelor de transport inteligente (ITS) prin proiecte integrate in programele de dezvoltare si modernizare a infrastructurii de transport. Acestea urmăresc înglobarea ansamblului tehnologiilor pentru facilitarea interacţiunii directe dintre mijloacele de transport şi infrastructură.

Tacticile adoptate vizeaza intretinerea, reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea durabila a infrastructurii  de transport astfel incat sa asigure costuri de transport si efecte asupra mediului cat mai mici. Dezvoltarea durabila a retelelor de transport presupune o corecta prioritizare a modurilor de transport si in cadrul acestora, a proiectelor ca solutii durabile de dezvoltare, dupa cum urmeaza:

 • transportul feroviar si transportul rutier (prin proiecte cu impact minim asupra mediului).
 • transportul naval,
 • transportul multimodal (intermodal),
 • transportul aerian.

Un enunt sintetic, concis si cuprinzator, al tacticilor PNL pentru domeniul transporturilor vizeaza: corectarea si recuperarea trecutului, organizarea si accelerarea prezentului, anticiparea si pregatirea viitorului.

– Corectarea si recuperarea trecutului, adica aducerea retelelor de transport existente, in principal rutiera si feroviara, la starea de viabilitate corespunzatoare prin lucrari de intretinere si reparatii, inclusiv lucrari de sporire a sigurantei circulatiei pe baza sistemelor de management PMS, BMS pentru domeniul rutier si masuri pentru intretinerea si siguranta circulatiei pe calea ferata.

– Organizarea si accelerarea prezentului, adica pregatirea corespunzatoare, in conformitate cu reglementarile in vigoare si accelerarea implementarii marilor proiecte de infrastructura rutiera, autostrazi, drumuri expres, reabilitarea si modernizarea cailor ferate si reabilitarea si constructia de platforme multimodale pentru recuperarea deficitului de infrastructura, atat pentru conexiunea externa cat si pentru accesibilitatea interna.

– Anticiparea si pregatirea viitorului, adica racordarea Romaniei la reteaua europeana feroviara de mare viteza, prioritate a UE pentru viitoarea perioada bugetara 2021-2027, prin participarea la proiectele care vizeaza viitoarele retelele de transport europene:

 • Participarea Romaniei la realizarea proiectului Liniei de mare viteza Paris-Viena-Budapesta-Bucuresti-Constanta, cu ramificatia de sud pana la Istambul.
 • inceperea modernizarii parcului de material rulant prin introducerea Ecotrenurilor – trenuri avand combustibil hidrogenul, cu emisii zero (apa+abur), un tanc de hidrogen asigurand autonomia Ecotrenului pentru 1.000 de km,
 • Reluarea intelegerilor dintre Guvernele Romaniei si Belgiei , sau alt guvern al unei tari din UE, pentru modernizarea Garii de Nord prin Parteneriat Public-Public intre Companiile de stat de cale ferata, romana si belgiana, sau alta tara, prin utilizarea fondurilor europene nerambursabile. Modernizarea presupune transformarea Garii de Nord dintr-o gara terminala intr-o gara de tranzit, cu liniile ferate ingropate subteran pe teritoriul intravilan al Municipioului Bucuresti si organizata pe mai multe niveluri subterane pentru transportul cu metroul, transportul auto in comun, transportul feroviar periurban, intercity si trenuri de mare viteza. Prin multiplicarea functiilor urbane, zona Garii de Nord se va redefini si va deveni  un hub multimodal si multifunctional, centru cultural si de divertisment, centru de afaceri si comercial, disponibilizandu-se terenuri intravilane de mare valoare pentru planul de urbanism al capitalei, pe modelul garilor ultramoderne europene (exemplu, Gara Centrala din Anvers, Belgia).

PRINCIPIUL DE BAZA al Programului de guvernare este PLANIFICAREA, care se va face pe baza documentului de strategie aprobat prin HG 666/2016, Master Planului General de Transport din Romania (MPGT), elaborat in contextul documentelor europene, Strategia “Europa 2020”, Cartea alba, Cartea verde si mai ales in contextul politicii de dezvoltare a TEN-T (Reteaua trans-europeana de transport) precum si al politicilor comune ale Uniunii Europene privind transporturile (CTP). 

Planificarea proiectelorpregatirea riguroasa a proiectelor urmarindu-se termene si costuri rezonabile  in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru promovare si implementare, conform cu Lista proiectelor prioritare din MPGT, respectiv proiectele cu punctajul cel mai mare obtinut la testarea cu  MNT.

Planificarea bugetara – asigurarea finantarii sigure si suficiente, in concordanta cu necesitatile de promovare a investitiilor in fiecare etapa legislativa si cu progresul fizic al investitiilor bugetate, planificat prin grafice de executie si faze determinante. 

Planificarea resurselor umanereprofesionalizarea personalului din institutiile si companiile de stat din domeniul transporturilor si dimensionarea corespunzatoare a personalului, functionari si specialisti, pentru promovarea si implementarea proiectelor si administrarea si intretinerea retelelor de transport. Aceasta presupune clarificarea de urgenta a cadrului legal de implementare a OUG. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În prezent toate conducerile regiilor și companiilor de stat sunt provizorii, fapt ce blochează luarea unor decizii corecte, coerente și pe termen lung.