Fonduri Europene și Dezvoltare Regională

Fonduri Europene și Dezvoltare Regională

Coordonator: Petru Luhan

Absorbţia fondurilor structurale și de coeziune reprezintă o prioritate de grad zero, atât în ceea ce privește actuala perioadă de programare, cât și în ceea ce privește negocierea pachetului legislativ viitor.

Propunerile Comisiei Europene prevăd un set de reguli foarte stricte pentru accesarea fondurilor europene în următoarea perioadă de programare. Concret, este vorba despre un regulament general de stabilire a normelor comune care reglementează Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru afaceri maritime și pescuit (EMFF). În plus, documentul cuprinde trei regulamente specifice pentru FEDER, FSE și Fondul de coeziune, două regulamente referitoare la obiectivul de cooperare teritorială europeană și, respectiv, la Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT), două regulamente privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) și, respectiv, programul pentru schimbare socială și inovare socială, precum și o comunicare privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE).

În cadrul reuniunilor Comisiei de specialitate vom analiza toate aspectele problematice și extrem de importante pentru România, identificate în cadrul negocierilor și vom prezenta propuneri concrete menite a sprijini reprezentanții țării noastre pe parcursul negocierilor derulate la nivel european atât în cadrul Consiliului, cât și al Parlamentului European.

Obiectivul nostru principal este acela de a crea premisele necesare pentru ca România să poată accesa într-un procent cât mai mare, fonduri nerambursabile pentru proiecte de investiţii, de dezvoltare, de formare și reconversie profesională, în sprijinul populaţiei și a antreprenorilor.

Program de lucru

Comisia pentru Fonduri Europene se reuneşte o dată la două săptămâni, iar săptămânal are loc o consultare în scris (prin e-mail) între membri.

 

Site-uri conexe domeniului agriculturii şi dezvoltării rurale: