Educație, Cercetare și Sport

Educație, Cercetare și Sport

Coordonator: Marilen Pirtea, Deputat PNL

Comisia pentru Educație și Cercetare a PNL este o structură profesională a PNL care gestionează problemele specifice domeniului educației în România și asigură corelarea acestora cu politicile educaționale din Uniunea Europeană.

Educația trebuie să asigure fiecărui individ șansa să se dezvolte după abilităţile şi mai ales meritele sale, să-i lase spaţiu de creaţie şi iniţiativă.

Educația are un rol fundamental pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în special prin înzestrarea cetățenilor cu competențele  și aptitudinile de care economia și societatea românească în particular, europeană în general, au nevoie pentru a rămâne competitive și inovatoare.

Obiectivele comisiei:

  • stabilirea priorităților și a direcțiilor strategice pentru Educație ale PNL;
  • elaborarea de propuneri de acte normative, care să susțină și să conducă la implementarea viziunii și politicilor liberale în domeniul Educației;
  • asigurarea de asistență de specialitate, în domeniul de competență, pentru aleșii locali, parlamentari, presedinți de filială, structuri PNL centrale și locale;
  • atragerea de specialiști din domeniul educațional către PNL (fie ca membri, fie ca simpatizanți) prin activitățile pe care comisia le va desfășura: workshop-uri, seminarii, conferințe în cadrul cărora vor fi promovate valorile liberale, activitatea politică de susținere a domeniului, diseminarea doctrinei liberale;
  • poziționarea ca principal nod de comunicare al PNL în relația cu profesorii, elevii, părinții acestora, organizațiile și fundațiile ce activează în domeniul educațional;
  • propunerea de soluții de finanțare externă prin care să fie implementate proiecte menite a rezolva
  • probleme specifice domeniului educațional și care nu pot fi susținute de bugetul de stat.

 

Site-uri conexe domeniului agriculturii şi dezvoltării rurale: