Cultură, Culte și Minorități

Cultură, Culte și Minorități

Coordonator: Liviu Brătescu
Subcomisii: 
 • Minorități
 • Muzee si Marketing Cultural
 • Cultură Populară
 • Cultură Independentă
 • Audio Vizual
 • Institutii de Spectacol
 • Monitorizarea Ministerului Culturii
 • Patrimoniu Cultural (monumente istorice, situri arheologice, patrimoniu intangibil), arhitectură
 • Culte
 • Arhive, Biblioteci si Carti
Domenii strategice ale Comisiei:
 • Patrimoniul cultural al României
 • Diversitatea etnică, identitară și religioasă
 • Cultura clasică şi contemporană românească
 • Respect pentru minoritățile naționale

Comisia de Cultură, Culte şi Minorităţi este o structură profesională a PNL care își propune să intervină în discuțiile societății civile și ale factorilor decizionali prin inițiative și contribuții importante pentru promovarea patrimoniului cultural, protecția minorităților naționale, sprijin pentru cultele recunoscute.

Bogăția patrimoniului cultural a României este insuficient exploatată atât la nivel local, cât și la nivel național. Mai mult, bogăția culturală a României necesită mai ales analize și intervenții publice care să se traducă în investiții pentru conservarea, reabilitarea și introducerea elementelor de patrimoniu în circuitul turistic.

România se bucură de o diversitate etnică și religioasă rezultată ca urmare a secolelor de conviețuire pașnică între diferite naționalități și etnii. Acest istoric de conviețuire trebuie întărit și valorificat, deoarece poate contribui la dezvoltare regională prin promovarea turismului cultural sau ecumenic.

În același timp, România a implementat cu succes programe de management al minorităților la nivel național pentru respectarea drepturilor minorităților naționale, ca o condiționalitate pentru apartenența la Uniunea Europeană.

Obiectivele Comisiei:
 • Contribuții la conservarea, protejarea şi revitalizarea patrimoniului cultural și religios al României în contextul atingerii Centenarului Marii Uniri, prin inițierea de proiecte, campanii și propuneri legislative
 • Sprijin pentru dezvoltarea și promovarea activităților culturale începând cu nivelul local până la cel național și european, activități menite să promoveze patrimoniul cultural și să crească potențialul de dezvoltare regională
 • Atragerea de personalități culturale către valorile Partidului Național Liberal, caracterizate prin respect cu privire la valorile culturale, la patrimoniul istoric, religios, cultural și identitar al României
 • Oferirea de expertiză pentru mediile decizionale în materie de management cultural și intercultural în contextul diversității etnice, religioase și culturale a României
 • Prezentarea de inițiative menite să prezerve respectul cu privire la drepturile minorităților naționale și cultelor recunoscute în România, indiferent de numărul acestora