Comunicații și Societatea Informațională

Comunicații și Societatea Informațională

Coordonator: Pavel Popescu, Deputat

Efortul pentru depăşirea crizei economice şi reducerea cheltuielilor publice trebuie să se bazeze pe informatizare, inovaţie, comunicaţii şi creşterea ponderii tehnologiei de vârf în structura industrială şi a exporturilor.

Obiectivele Comisiei pentru Comunicații și Societatea Informațională:
  • elaborarea de propuneri de modificare a legislaţiei care să asigure reforma instituţională a administraţiei publice centrale şi locale, pe baza tehnologiilor TIC moderne, pentru o guvernare mai eficientă şi interacţiune îmbunătăţită cu cetăţenii, asigurarea interoperabilităţii sistemelor IT guvernamentalea, asigurarea transparenţei achiziţiilor publice în domeniu;
  • promovarea de politici care să permită dezvoltarea industriei locale de TIC;
  • implementarea Agendei Digitale trasată de Comisia Europeană.