Buget și Politici Fiscale

Buget și Politici fiscale

Coordonator: Lucian Heiuș, Deputat PNL

România se află, în prezent, în faţa unei opţiuni fundamentale pentru şansele sale de dezvoltare. Într-un context dominat de cercul vicios al crizelor economice şi sociale, marcat de incertitudini şi dezechilibre financiare, modernizarea României necesită nu doar paşi imediaţi, de politică economică şi reformă instituţională, ci construirea unui nou model de dezvoltare economică, circumscris prezentului prin prisma propriilor avantaje competitive şi oportunităţi.

Comisia pentru Buget şi Politici Fiscale constituie forul profesional al PNL menit să asigure cadrul instituţional de analize, dezbateri şi propuneri privind politicile economice din domeniul fiscal-bugetar, precum şi din domeniul financiar. Comisia pentru Buget şi Politici Fiscale îşi structurează activitatea din perspectiva viziunii economice a Partidului Naţional Liberal.

În viziunea PNL, modelul liberal de dezvoltare este ancorat în câteva repere economice şi instituţionale esenţiale: stimularea mediul de afaceri, a investiţiilor şi a iniţiativelor antreprenoriale, care să genereze prosperitate în societatea românească, să dinamizeze inclusiv reformele din sfera sectorului public şi să încurajeze, în acelaşi timp, comportamentul onest în afaceri şi în relaţiile dintre stat şi contribuabili.

Obiectivul pentru România, pe care PNL îl consideră fundamental, este regândirea rolului statului în economie prin extinderea libertăţii economice. „Statul jucător” trebuie să devină, în mod necesar, „statul arbitru” al pieţei libere, prin întărirea rolului său de garant al drepturilor constituţionale, al justiţiei şi al principiilor fundamentale ale economiei de piaţă.

În acest context, obiectivele fundamentale ale Comisiei vizează:
  • elaborarea de propuneri de reformă în domeniile fiscal-bugetar şi financiar, care să contribuie la implementarea modelului liberal de dezvoltare, pentru creşterea atractivităţii economice a României prin reducerea poverii fiscale, simplificarea consistentă a sistemului de taxe şi creşterea predictibilităţii într-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru mediul de afaceri;
  • identificarea şi fundamentarea priorităţilor strategiei fiscal-bugetare, precum şi a politicilor economice din domeniul financiar, din perspectiva asigurării echilibrului macroeconomic, a creşterii calităţii finanţelor publice, precum şi a întăririi disciplinei şi guvernanţei financiar-fiscale;
  • organizarea de dezbateri, conferinţe şi seminarii pentru diseminarea strategiei şi politicilor economice ale PNL în domeniile fiscal-bugetar şi financiar, prin lansarea în dezbaterea publică a iniţiativelor liberale şi prin consultarea constantă, în acest sens, a mediului de afaceri, a societăţii civile şi a comunităţii academice.