Agricultură, Dezvoltare Rurală și Industrie Alimentară

Agricultură, Dezvoltare Rurală și Industrie Alimentară

Coordonator: Nini Săpunaru
 • Președinte: Nini Săpunaru
 • Vicepreședinte: Robert Aurel Boroianu
 • Secretar General: Mihnea Vasiliu
 • Secretar General Adjunct: Marius Pricop
Subcomisii
 • Industrie Alimentară
 • Zootehnie
 • Sectorul Vegetal
 • Sanitar Veterinar și Siguranța Alimentelor
 • Silvicultură și Piscicultură
 • Cadastru și Îmbunătățiri Funciare
 • Investiții Rurale şi Fonduri Europene

Modernizarea sectorului agro-rural din România este o prioritate strategică in viziunea de guvernare liberală.

Reformarea exploataţiilor agricole româneşti, modernizarea spaţiului rural şi deblocarea potenţialului său economic, simplificarea administrativă constituie direcţii de acţiune clare şi asumate de PNL. România nu-şi mai permite încă 4 ani de greşeli în defavoarea fermierului român. Nu este suficient să conştientizăm faptul că avem un potenţial agricol imens, ci trebuie să valorificăm în mod real acest avantaj.

Toate aceste măsuri pot fi finalizate  prin absobţia fondurilor europene repartizate agriculturii româneşti.

 • transformarea agriculturii de subzistenţă într-o afacere profitabilă. Agricultorul român trebuie să devină un adevărat fermier european. În acest sens, strategia noastră urmăreşte ca sectorul agricol să devină atractiv, iar fermierul român un pion important în arhitectura economică a statului. Este vitală transfomarea agriculturii româneşti într-un motor de creştere economică prin crearea de locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural și garantarea veniturilor agricultorilor;     
 • baza dezvoltării unei agriculturi competitive o reprezintă irigațiile. Este absolut necesară reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii aparţinând domeniului public al statului pentru cele 1 milion de hectare, din fonduri structurale în perioada 2014-2020;
 • atragerea a 30 milioane de euro din POS Mediu pentru desecări și siguranța populației, în paralel cu continuarea sprijinului pentru organizațiile de udători (din 90 proiecte depuse, doar 60 au finanțare). Până în acest moment nu s-a valorificat strategia de prevenire şi combatere a inundaţiilor şi alunecărilor de teren;
 • stimularea comasării terenurilor, întrucăt considerăm prioritară transformarea exploataţiilor mici şi de subzistenţă în ferme de dimensiune medie. Concentrarea acestor parcele a fost îngreunată atât de lipsa unui cadastru agricol, cât şi de lipsa unui program de comasare a terenurilor. Importante suprafeţe agricole sunt în acest moment necultivate în condiţiile în care, pe piaţa naţională, europeană şi mondială, cererea de produse alimentare este în creştere;
 • șansa pentru dezvoltarea spaţiului agro-rural din România o reprezintă PNDR şi reforma post 2013 a Politicii Agricole Comune (PAC). Avem în vedere dezvoltarea infrastructurii rurale, investiții pentru modernizarea fermelor și în industria agroalimentară, accesul la resursa de gaze şi energie din producţia internă la costuri reduse;
 • în domeniul industriei alimentare se dorește creşterea capacităţii de procesare a materiilor prime provenite din agricultură şi sporirea calităţii produselor agroalimentare prin îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniu;
 • elaborarea de programe naţionale pentru sectorul lapte şi legume-fructe: producţie, colectare, depozitare şi procesare;
 • consolidarea organizaţiilor profesionale ale producătorilor agricoli (grupuri de producători, asociaţii şi cooperative). Se va reglementa piața de legume-fructe cu ajutorul  carnetului de legumicultor, certificatului de producător, cardului de acces în piață;
 • susţinerea agriculturii de nişă: agricultura ecologică şi produse tradiţionale ca mărci înregistrate. România trebuie să pătrundă și să își consolideze o poziție de lider pe piața europeană a produselor bio.

 

Site-uri conexe domeniului agriculturii şi dezvoltării rurale: