Categorie

Petitii

Transparentizarea acționariatului companiilor și interzicerea acțiunilor la purtător

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale.
Read More

Legea anti-birocraţie

Semnează pentru ca nicio instituţie sau autoritate publică să nu mai solicite beneficiarilor care accesează un drept sau un serviciu,...
Read More

Refuzul unui loc de muncă conduce la suspendarea acordării ajutorului social

Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Read More
1 2