EEA Grants – programul RoEnergy

(coordonat de catre Innovation Norway)

 

 

Entitatile eligible:

– Firme private: cofinantarea din partea beneficiarului este variabila (intre 10% si 90%, in functie de tipul si dimensiunea aplicantului, de activitatile avute in vedere in cadrul proiectului si de regiunea din Romania unde acesta se implementeaza).

– Autoritatile publice: cofinantarea este de 15%.

– ONG-urile: cofinantarea este de 10%.

 

Finantarile acordate:

Pentru fiecare dintre cele 5 Obiective majore ale programului, finantarea este de minim 200 mii euro si maxim 2 milioane euro.

Vor exista si Scheme de Granturi Mici: intre 50 mii si 200 mii euro.

 

Domeniile si apelurile avute in vedere:

 

  1. Energiile regenerabile:

– Producerea de energie din resurse regenerabile (hidro, geotermala, biomasa/biogaz, eoliana, solara).

Buget total disponibil = 27.1 M €.

Apelul este deja lansat. Termen depunere: 14 martie 2019.

 

  1. Reducerea emisiilor de CO2 (Eficienta energetica):

– Reabilitare cladiri (renovare, upgrade instalatii interioare, smart systems);

– Crestere eficienta energetica procese industriale;

– Implementare tehnologii modern si automatizari;

– Instrumente IT&C care duc la cresterea eficientei energetice si la cresterea performantei energetice a proceselor de productie si a produselor rezultate.

Buget total disponibil = 12 M€.

Apelul va fi lansat in curand.

 

  1. Training & awareness:

– Cresterea cunostintelor despre energii regenerabile, eficienta energetica si securitate energetica in toate sectoarele societatii

– Cresterea constientizarii despre aceste aspect in randul publicului larg

– Training si consolidarea competentelor

Apelul va fi lansat probabil anul viitor.

 

  1. Cercetare:

– Cresterea capacitatii de cercetare si dezvoltare pe parte de energii regenerabile, eficienta energetica si securitate energetica à inclusiv validarea de noi tehnologii prin teste, prototipuri, proiecte-pilot

Apelul va fi lansat probabil anul viitor.

 

  1. Electrificare localitati rurale indepartate:

– Cresterea accesului la electricitate pentru gospodariile din zonele unde racordarea la curentul electric nu este fezabila – solutii off-grid nerentabile (Net Present Value si Pay-Back de peste 20 de ani).

Apelul va fi lansat probabil anul viitor.

 

 

 

 

 

 

 

EEA Grants – proiecte SOCIALE

(coordonate de catre FRDS – Fondul Roman de Dezvoltare Sociala)

 

Cele 7 apeluri de propuneri de proiecte planificate in cadrul Programului Dezvoltare locala vor fi lansate in perioada 2018-2019, dupa urmatorul calendar* estimativ:

 

Nr. crt. Apel Luna in care va fi lansat
1. Educatie incluziva pentru copii si tineri aflati in situatii de risc noiembrie 2018
2. Reducerea saraciei (apel restrans) decembrie 2018
3. Acces la finantare decembrie 2018
4. Incluziunea romilor martie 2019
5. Dezvoltare locala martie 2019
6. Drepturile omului noiembrie 2019
7. Interventii prioritare noiembrie 2019

*De urmarit periodic eventuale actualizari ale calendarului

 

Apelurile care se vor lansa in cadrul Programului au in vedere finantarea unor proiecte care sa contribuie la cresterea gradului de utilizare a serviciilor sociale de catre grupurile dezavantajate, incluziunea sociala a copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc, combaterea abandonului scolar, dezvoltarea unor masuri integrate de incluziune a romilor si de combatere a discriminarii, dezvoltarea capacitatii administratiei centrale si locale de a aplica principiile bunei guvernari, respectiv la punerea in practica a recomandarilor CEDO privind respectarea drepturilor omului in Romania.

 

Apelul restrans „Reducerea saraciei”: In valoare de 20 de milioane de euro, apelul va sprijini punerea in aplicare a masurilor nationale si locale de combatere a saraciei care sa asigure valorificarea/ dezvoltarea rezultatelor proiectelor implementate in cadrul Programului „Reducerea saraciei” (RO25), finantat prin Granturile Norvegiene 2009 – 2014. Apelul se adreseaza exclusiv organizatiilor implicate in pregatirea/implementarea proiectelor finantate prin Programul „Reducerea saraciei”, respectiv UNICEF Romania, Asociatia Misiunea Crestina Armata Salvarii din Romania, Directia Publica Comunitara de Asistenta Sociala a Municipiului Craiova, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara, Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, Fundatia Roma Education Fund Romania, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj.

 

Apelul „Educatie incluziva pentru copii si tineri aflati in situatii de risc” (8.581.978 de euro) promoveaza si sustine educatia incluziva si sansele egale, sporind accesul la servicii educationale si sociale.

 

Apelul „Acces la finantare” (1.000.000 de euro) va acorda fonduri autoritatilor locale pentru a-si spori capacitatea de a aplica pentru alte finantari, respectiv pentru contractarea de servicii de asistenta tehnica pentru elaborarea documentatiei tehnice si obtinerea aprobarilor legale necesare pentru investitii/ masuri care vizeaza dezvoltarea locala in comunitati sarace/ izolate/marginalizate.

 

Apelul „Incluziunea romilor” (16.000.000 de euro) vizeaza promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminarii si a rasismului, promovarea schimburilor interculturale si consolidarea capacitatii de sprijinire a dezvoltarii in comunitatile cu procent mare de etnici romi.

 

Apelul „Dezvoltare locala” (10.090.640 de euro) vizeaza imbunatatirea calitatii si accesului la servicii sociale (educative, de sanatate, din domeniul ocuparii etc.) a grupurilor dezavantajate.

 

Apelul „Drepturile omului” (5.868.529 de euro) este adresat entitatilor publice de la nivel national, in vederea implementarii recomandarilor emise de CEDO dupa anul 2015 privind drepturile persoanelor cu handicap, drepturile minoritatilor nationale, drepturile detinutilor, drepturile copiilor si drepturile femeilor in Romania.

 

Apelul „Interventii prioritare” (1.647.059 de euro) va acorda fonduri pentru interventii de urgenta in comunitatile de romi, care sa vizeze imbunatatirea facilitatilor sociale si educationale pentru copii si tineri, cresterea accesului la servicii de sanatate, imbunatatirea conditiilor de locuit, facilitarea eliberarii actelor de identitate, asigurarea suportului social si juridic pentru victimele evacuarilor, promovarea schimburilor interculturaleetc.

 

Fiecare apel va fi deschis pentru o perioada de minim doua luni.

In aceasta perioada, pentru informarea tuturor partilor interesate cu privire la oportunitatile de finantare oferite de Program, FRDS va organiza seminarii de informare aferente fiecarui apel. Evenimentele vor fi anuntate si promovate pe site-ul www.frds.ro si pe pagina de Facebook a Programului.

 

Programul Dezvoltare locala este finantat prin intermediul Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021 si este implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in parteneriat cu Consiliul Europei si cu Asociatia Autoritatilor Locale si Regionale din Norvegia. Programul are un buget total de 82.352.941 de euro (incluzand cofinantarea de 15% acordata de Guvernul Romaniei).