Ludovic Orban

Theodor Stolojan

Theodor Dumitru Stolojan este membru al Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat).

 

Membru în Comisia pentru afaceri economice și monetare, în Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare și în Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE. De asemenea, este membru supleant în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și în Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud.

 

Formare (titluri și diplome)

1961-1966 : economist, Academia de Studii Economice din București

1976-1980 : doctor în economie, Academia de Studii Economice din București

2012-2012 : Doctor Honoris Causa, Universitatea Valahia din Târgoviște


Carieră profesională

1967-1971 : economist, Întreprinderea Frigotehnica, Ministerul Industriei Alimentare

1972-1989 : economist, șef serviciu, director adjunct, director, inspector general în cadrul Ministerului Finanțelor

1990-1991 : ministrul Finanțelor

1991-1991 : președintele Agenției Naționale pentru Privatizare

1992-1992 : prim-ministru

1993-1998 : economist și economist senior, Banca Mondială

2002-2012 : profesor, Universitatea Transilvania din Brașov


Carieră politică

Funcții în cadrul unui partid politic sau sindicat national

2002-2004 : președintele Partidului Național Liberal

2006-2007 : președintele Partidului Democrat Liberal

2008-2011 : prim-vicepreședinte, Partidul Democrat Liberal

2012-... : membru în Biroul Permanent Național al PDL


Funcții în cadrul unui guvern național

1992-1992 : prim-ministru

1990-1990 : ministrul Finanțelor

1991-1991 : președintele Agenției Naționale pentru Privatizare