Ludovic Orban

Daniel Buda

Daniel Buda este membru al Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat).

 

Informații personale

Naţionalitate: Română;

Data şi locul naşterii: 11.01.1970, Românaşi, Județul Sălaj;

E-mail: daniel.buda@europarl.europa.eu.

 


ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Membru al Parlamentului European (2014-prezent)

Notar public (2007-prezent)

Deputat, Parlamentul României (2004-2012)

Lector Universitar, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Cluj-Napoca (2005-prezent)

Avocat în cadrul Baroului de avocaţi Cluj (1998 - 2007)

Asistent universitar la Facultatea de Ştiinţe politice şi administrative, Universitatea Babeş Bolyai (1998 - 2004)

Inspector în cadrul Direcţiei de protocol, secretariat, relaţii externe, mass-media - Primăria municipiului Cluj-Napoca (1995 - 1997)

Consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (iunie - decembrie 2004).

 

STUDII ŞI SPECIALIZĂRI

Doctor în Filosofie al Universităţii Babeş-Bolyai-2006

Stagiu de perfecţionare pe probleme de administraţie publică, Michigan State University, U.S.A -2005:

Stagiu de perfecţionare pe probleme de administraţie publică la University of Albany, New York, U.S.A.-2000

Stagiu de perfecţionare pe probleme de administraţie publică, Michigan State University, U.S.A.- 2001(1995 - 1997)

Absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea Babes Bolyai-1997

Absolvent al Facultăţii de Zootehnie din cadrul Universităţii de Ştiinţe-1994.

 

FUNCŢII, ACTIVITĂŢI ÎNTR-UN PARTID POLITIC

Co-Preşedinte, Partidul Național Liberal filiala Cluj (2015-prezent)

Preşedinte, Partidul Democrat Liberal filiala Cluj (iulie 2006-prezent)

Preşedinte Comisia Naţională de Integritate, Statut şi Litigii a PDL(2011-prezent)

Co-președinte PNL Cluj (2014-prezent)

Vicepreşedinte PD Cluj (2000 - 2005)

Presedinte interimar al PD Cluj (2005 - iulie 2006)

Membru Partidul Democrat filiala Cluj (1998 - 2000)

Preşedinte, Comisia Naţională de Integritate, Statut şi Litigii a PDL (2011-prezent).

 

ACTIVITATE ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

Membru al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (2014 - prezent)

Membru al Delegației Comisiei Parlamentare de Stabilizare și de Asociere UE - Muntenegru (2014 - prezent)

Membru supleant al Comisiei pentru Dezvoltare Regională (2015 - prezent)

Mebru supleant al Comisiei pentru Afaceri Juridice (2014 - prezent)

Membru supleant al Delegației pentru Relațiile cu Israel (2014 - prezent)

Membru supleant al Delagației la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana (2014 - prezent).

 

ACTIVITATE ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (2004 - 2008)

Secretar al Comisiei pentru Regulament (2004 - 2008)

Vicelider al grupului Parlamentar al PDL (2004 - 2009)

Preşedinte, Comisia Juridică, de disciplină şi Imunităţi, Camera Deputaţilor (2008-2012)(1998 - 2000)

Preşedinte Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

Preşedinte, Comisia specială comună pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă

Preşedinte, Subcomisia de Cod civil şi Cod de procedură civilă

Comisia comună specială pentru analizarea crizei intervenite în funcţionarea justiţiei

Membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Ungară

Membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Egipt

2008-2012:

 - 64 iniţiative legislative

 - 430 de întrebări şi interpelări

 - 92 declaraţii politice

 - 147 luări de cuvânt.

 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

"Infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul" - Revista Transilvană de Stiinţe Administrative;

"Traficul de influenţă şi darea de mită - infracţiuni cu o frecvenţă ridicată în administraţia publică" - Revista Transilvană de Stiinţe Administrative;

"Politica penală şi politica socială - perspective şi realităţi în România şi SUA"- Revista Transilvană de Stiinţe Administrative;

"România - model semiprezidenţial" - Revista Transilvană de Stiinţe Administrative;

"Adunarea parlamentară a Consiliului Europei" - Revista Transilvană de Stiinţe Administrative;

"Consiliul Europei - organizaţie interguvernamentală şi interparlamentară"- Revista Transilvană de Stiinţe Administrative;

"Statutul Curţii penale internaţionale, imunitatea şefilor de stat şi de guvern"- Revista Transilvană de Stiinţe Administrative;

"Instituţiile Uniunii Europene. Prezentare generală" - Revista Transilvană de Stiinţe Administrative;

"Uniunea Europeană - principiile generale de organizare" - Revista Transilvană de Stiinţe Administrative;

"Uniunea Europeană - realitate juridică" - Revista Transilvană de Stiinţe Administrative;

"Consideraţii teoretice privind noul cadru juridic al încheierilor contractelor de achiziţie publică"- Revista Transilvană de Stiinţe Administrative;

"Atribuirea mandatelor parlamentare pentru organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care nu au obtinut in alegeri cel putin un mandat de deputat sau de senator", Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative;

"Raporturile parlamentului cu serviciile de informatii", Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, (coautor);

"Raporturile parlamentului cu serviciile publice de radio si televiziune", Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative.